Casquet d’acoblament Acer de fosa

Casquet d’acoblament
Acer de fosa

Part central d’un ventilador de túnels que acobla el motor amb les aspes