Casquet d’acoblament Acer F114

Casquet d’acoblament
Acer F114

Part central d’un ventilador de túnels que acobla el motor amb les aspes.