Rotor  Alumini subministrat pel client

Rotor
Alumini subministrat pel client

Rotor d’un motor elèctric. L’allotjament on va ubicat l’eix del motor el mecanitzem amb molt precisió i el verifiquem amb sondes Wi-Fi. Finalment es pinta per la part interior.