Ròtula Acer RM <1100-1300 MPA

Ròtula
Acer RM <1100-1300 MPA

Braç de suspensió dels vehicles de competició. La part interior -que ens proporciona el client- es rematxa dins de la ròtula. Posteriorment es verifiquen les mides a la màquina tridimensional i la peça passa assaig de desmuntatge a menys de 3T.