Suport de filtre d’oli Alumini 2017

Suport de filtre d’oli
Alumini 2017

Suport de filtre que s’ubica a la bomba d’oli dels cotxes de competició. Es tracta d’una peça molt tècnica. La seva complexitat ve donada per la seva asimetria i pel fet que tots els elements de la peça estan descentrats.