Conjunt de suport

Conjunt de suport

Conjunt del qual MEBSA mecanitza l’eix, els allotjaments per als rodaments dins el cos i les tapes laterals. Muntatge final del conjunt, incloent-hi els retenidors i el lubricant.