Rotor Alumini de fosa subministrat pel client

Rotor
Alumini de fosa subministrat pel client

Rotor de motor elèctric. MEBSA mecanitza el rotor de fosa, prestant una atenció especial a l’allotjament dins el qual s’ubica l’eix del motor, que té una tolerància de mil·lèsimes i que es verifica mitjançant sondes wifi Marposs. L’acabat final del producte consisteix en el pintat interior.