Suport de filtre d’oli Alumini 2017

Suport de filtre d’oli
Alumini 2017

Suport de filtre instal·lat a la bomba d’oli de vehicles de competició.