Brida d’admissió Alumini 2017

Brida d’admissió
Alumini 2017

Brida que s’ubica a l’entrada d’aire dels turbocompressors dels cotxes de competició per regular l’entrada d’aire i, per tant, la potència del motor.
Homologada per la FIA.