Entalladora MEC-80x440x800

Entalladora automàtica que ens permet realitzar tot tipus de entalles rectes, còniques, exteriors, cegues, etc.