Politja  Alumini 7075 OAD

Politja
Alumini 7075 OAD

Politja d’alumini que s’ubica a les bombes d’automoció dels vehicles de competició.